Reklama

Úterý 3. října 2023, svátek má Bohumil, venku je 19.9 °C

Popelnice budou očipovány. Cílem je snížit rostoucí náklady spojené se svozem odpadu

Zprávy z regionu

14.8.2023

Autor: red

Již devadesát procent kontejnerů, které jsou umístěny na veřejných stanovištích ve městě a v přerovských místních částech, je nově osazeno digitálním čipem. V červenci zahájili pracovníci Technických služeb města Přerova dlouho připravovaný projekt na změnu způsobu označení nádob a digitalizaci celého systému svozu odpadu. Čipování se bude týkat postupně všech nádob, které technické služby obsluhují.

Samotné čipování probíhá umístěním plastového puku o velikosti přibližně 3 centimetry do předem připraveného otvoru, kterým jsou odpadové nádoby vybavené již z výroby. Následně je do pořízeného softwaru načteno číslo čipu a zanesena informace o typu nádoby, druhu odpadu a přesné GPS pozici. Změna systému umožní lepší kontrolu nad výsypem nádob, dojde k optimalizaci svozových tras a tím i k úspoře pohonných hmot a času.

Doposud Přerované změnu nepocítili, v nejbližších dnech ale vstoupí projekt do další etapy a pracovníci začnou umisťovat čipy na nádoby podnikatelských subjektů. V září se počítá s instalací automatických čteček čipů na svozová vozidla a v říjnu bude zahájen zkušební provoz.

Umisťování čipů na odpadové nádoby přerovských domácností začne v lednu příštího roku. Čipování popelnic bude obyvatelům oznamováno vylepením informace na konkrétní odpadové nádoby. Pokud nedojde k očipování popelnice v daném termínu, bude čip instalován v momentu přistavení odpadové nádoby ke svozu. Nasbíraná data z čipů budou zanalyzována a od května 2024 se očekává zahájení optimalizace jednotlivých tras. Technické služby města Přerova tak plní další projekt z dlouhodobé strategie modernizace nakládání s odpady. Finanční náklady této etapy modernizace činí 1,8 milionu korun. Cílem je nastavit celý systém svozu odpadu co nejefektivněji a zmírnit tak výrazně rostoucí náklady spojené s jeho svozem.

red

Reklama

HRAD SOVINEC

Katalog firem » Cestovní ruch » Hrady, zámky

30. září a 1. října 2023
Jak vznikají dějiny
Bitva o Sovinec
Výročí - pětistá akce pořádaná na hradě Sovinec

Po oba dny se o Vaší zábavu postará Sokolník Monti
Skupina historického šermu BIBUS SPIRITUS
Šermířská a divadelní společnost MALBERK¨
Skupina historického šermu MOHELNICKÁ SEBRANKA
Loutkové divadlo Kašpárkův svět
Skupina dobových tanců MALARTES

Vstup na věž , prohlídka s průvodcem či ukázka řemesla samozřejmostí

VÍCE NA: http://www.spinavci.cz/bitva.htm