Reklama

Sobota 15. června 2024, svátek má Vít, venku je 25.6 °C

Technické služby města PřerovaTechnické služby města Přerova

Další informace

Našimi hlavními úkoly je postarat se o čistotu města, údržbu zeleně, svozu odpadu, osvětlení města a odstraňování následků zimy. Dále provozujeme pohřební službu, která má samostatné webové stránky www.pohrebnisluzbaprerov.cz, útulek pro zatoulaná zvířata www.utulekprerov.cz a také stránku městských trhů v Přerově www.mestsketrhyprerov.cz.

Pohřební služba a správa hřbitovů

POHŘEBNÍ SLUŽBA – obstará smuteční obřady včetně tištění smutečních oznámení a jejich vyvěšení na určených místech, vazbu smutečních věnců a kytic a převoz lidských pozůstatků. Je provozovatelem smuteční obřadní síně s potřebnými doplňkovými službami.

SPRÁVA HŘBITOVŮ – zajišťuje správu a údržbu hřbitovů na území města, včetně místních částí. Provádí výkop hrobů, otevírání hrobek, ukládání uren s lidskými ostatky a provádí vsypy. Uzavírá smlouvy na pronájem hrobových míst.

Provoz a údržba veřejné zeleně

Technické služby města Přerova zajišťují celou řadu služeb pro údržbu veřejné zeleně:
● Sečení trávníků, sběr posečené trávy
● odstraňování spadaného listí a jeho odvoz
● kácení stromů z plošiny a následné frézování
● zdravotní, udržovací, výchovný a bezpečností řez větví v korunách stromů
● zmlazovací sestřihy keřových skupin
● tvarové sestřihy živých plotů
● štěpkování odpadové dřevní hmoty do průměru 8cm
● provádění výsadeb záhonů a mobilních váz
● úpravu doprovodné zeleně podél komunikací

Středisko zajišťuje údržbu městské zeleně a zařízení dětských hřišť.

Provoz a údržba veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení
Provoz vykonává správu a údržbu veřejného osvětlení a signalizačního zařízení na křižovatkách a přechodech pro chodce, připravuje podklady pro rekonstrukce, případně rozšíření veřejného osvětlení. Provoz je vybaven potřebnými technickými a mechanizačními prostředky.

Provoz čištění města
Zajišťujeme:
● Pravidelné ruční čištění městských vozovek a chodníků
● úklid při společenských akcích ve venkovních prostranstvích
● strojní čištění komunikací a zpevněných ploch
● blokové čištění komunikací a parkovišť
● čištění žulové dlažby na pěší zóně v centru města
● mytí ploch kropícími vozy
● likvidace prorůstajícího plevele
● likvidace a odvoz černých skládek z území města
● sečení trávy příkopů a krajnic traktorem
● podzimní práce při sběru a úklidu spadaného listí
● výsyp a údržba odpadkových košů
● sběr psích exkrementů
● provoz veřejných WC.

Provoz odpadového hospodářství
Provoz odpady zajišťuje, na základě uvedených souhlasů k nakládání s odpady, svoz odpadu ve městě Přerově, včetně místních částí a v dalších obcích regionu. Rozsah poskytovaných služeb:
● Svoz komunálního odpadu
● Třídění odpadu
● Provoz sběrného dvora
● Svoz velkoobjemových kontejnerů (VOK)
● Pytlový svoz
● Provoz skládky odpadu
● Technická evidence

Provoz oprav a údržby místních komunikací
● Běžné opravy chodníků
● Opravy vozovek
● Čištění uličních vpustí a rigolů
● Údržba a opravy dopravního značení
● Zimní údržba komunikací

Provoz vodárenských zařízení
● Vodárenská zařízení Penčice
● Ostatní vodárenská zařízení

Správa a údržba lesního majetku
Svou činností zastřešuje chod dvou LHC v majetku města Přerova – NPR Žebračka a Svrčov. Cílem činnosti je zajištění plnění základních funkcí lesa, při dodržení všech legislativních podmínek. Režim v NPR Žebračka je ovlivňován Plánem péče pro maloplošné zvláště chráněné území vypracovaným pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Provoz v obou lesních celcích zajišťujeme vlastními prostředky ve všech oblastech lesní výroby – obnově lesních porostů, péči o založené kultury (vyžíňky, buřeně, ochrana proti okusu zvěří), ochrana lesa proti biotickým činitelům, výchovných zásazích i těžební činnosti.

Údržba parku Michalov a místních částí
Provoz zajišťuje v parku Michalov standardní údržbu parkových trávníků, sečení, podzimní vyhrabávání listí, jarní vyhrabávání, chemické odplevelení, tvarování, průklesty, ořezy stromů, zmlazování průklesty keřů, ornamentální výsadbu letniček na hlavní ose, ošetřování záhonů letniček, trvalek a rosaria, údržbu dětských hřišť, údržbu pískových a asfaltových cest, ošetřování zeleně v místních částech, údržbu sečení travnatých ploch, chemickou údržbu chodníků a úklid zastávek MHD.

Útulek pro zatoulaná zvířata
Útulek Dr. Matinové pro zvířata byl uveden do provozu 1. února 1997. Provoz zajišťují dva pracovníci ve směnném provozu. Kapacita útulku je cca 20 psů a 20 koček.

Fotografie

Upozornění: Informace v Katalogu firem jsou ověřené a průběžně aktualizované. Pokud jste přesto narazili na chybný údaj, dejte nám vědět na e-mail: katalog@olomouc.cz. Děkujeme.