Reklama

Neděle 11. dubna 2021, svátek má Izabela, venku je 11.1 °C

Církevní gymnázium Německého řádu, to je tradice v moderním kabátu

Zprávy z regionu

1.3.2013

Autor: Barbora Říhová

Chcete, aby vaše dítě získalo všeobecné vzdělání, ale běžná gymnázia vám připadají příliš neosobní a málo progresivní? Zajímavou alternativu vám nabízí olomoucké Církevní gymnázium Německého řadu – škola, která nechce žáky stresovat, ale skutečně je něco naučit. Tento školní rok bude žákům mimo všudypřítomných interaktivních tabulí výuku zpříjemňovat také tablet, který každý žák od školy obdrží a především jej bude v rámci výuky i prakticky využívat.

CGNR je školou co do počtu studentů spíše menší, dá se říci téměř rodinnou. Je to škola moderní, což je patrné z bezkonkurenčního vybavení školy veškerou technikou, která však nezapomíná na tradice a vychází ze staletých zkušeností Německého řádu v oblasti školství. I přes důraz na technické zázemí klade gymnázium na první místo lidský přístup ke studentům. Ti si dokonce místo třídního učitele z řad pedagogických pracovníků sami vybírají svého "osobního poradce", který je připraven kdykoli jim pomoci. Je to zkrátka škola, která chce bořit zajeté stereotypy a přicházet stále s něčím novým a lepším.

Informace o studiu

Na CGNR si žáci mohou vybrat ze dvou profilací. Záleží na tom, zda je žák preferuje spíše společenskovědní předměty nebo je aktivním sportovcem.
Prvním směrem je profilace humanitní předměty, v níž je kladen důraz především na dějepis, základy společenských věd, český jazyk a literaturu, které jsou vyučovány ve všech ročnících ve zvýšeném rozsahu. Ve 3. ročníku se dále žáci učí základům latiny, což ocení nejen medici při studiu na vysoké škole.
Pro ty, které více lákají přírodní vědy a k tomu vykonávají aktivně nějaký sport, je určena profilace tělesná výchova. Zde je kladen důraz především na biologii a sportovní přípravu, kterou zajišťují sportovní kluby. Tyto předměty jsou opět vyučovány ve všech čtyřech ročnících, biologie nejméně 2 hodiny a tělesná výchova dokonce 5 hodin týdně. Studium je možné zakončit i maturitou z tělesné výchovy.

Na čtyřletém gymnáziu jsou tedy otevírány 2 třídy, každá pro 24 žáků. Mimo čtyřletého studia nabízí gymnázium i studium osmileté, které je zaměřeno všeobecně a žáci se volí mezi uvedenými profilacemi až po prvních čtyřech letech studia. Pro osmileté studium je otevírána jedna třída opět s kapacitou maximálně 24 žáků.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na gymnázium se skládají z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Nejedná se o SCIO testy, ale o vlastní testy školy. Pokud si podáte elektronickou přihlášku, která je k dispozici na webu školy, obdržíte přihlašovací heslo pro přístup ke zkušebním verzím přijímacích testů. Navíc budete mít také možnost spustit si jedenkrát ostrou verzi přijímaček a v případě, že v ní uspějete, můžete být následně po osobním pohovoru přijati ke studiu bez nutnosti skládat přijímací zkoušky v tradičním dubnovém termínu.
Bez přijímacích zkoušek můžete být rovněž přijati v případě výborného prospěchu (do průměru 1,19 za poslední tři pololetí v případě přihlášky do čtyřletého studia), tedy samozřejmě pouze v případě, že počet uchazečů s tímto prospěchem nepřevýší kapacitu ročníku. S tímto studijním průměrem máte rovněž nárok na základní studijní stipendium.

Specifika

● Neplatí se školné, naopak nejlepší studenti mají šanci získat některé ze stipendií.
● Škola je vybavena nejmodernější technikou: v každé třídě je interaktivní tabule, počítač i dataprojektor
● Dříve dostal každý student od školy vlastní notebook. Pro školní rok 2013/2014 přichází škola s takřka revoluční změnou: místo notebooků bude poskytovat žákům tablety Apple, které jsou pro každodenní přenášení výrazně vhodnější. Jsou také praktičtější pro využití elektronických učebnic, na které škola postupně přechází.
● Učitelský sbor je plně aprobovaný, bez problémů zvládá práci s nejmodernější technikou, zkrátka jde s dobou. Oproti jiným středním školám je průměrný věk učitelů výrazně nižší.
● Ve škole nikdy neuslyšíte tolik nenáviděný školní zvonek.
● Cílem gymnázia není žáky nachytat, ale vzdělat. Tomu je přizpůsoben i systém zkoušení. Během školního roku píšou žáci pouze písemné testy, jejichž termín je dopředu znám. "Přepadovky" zde neexistují, stejně jako namátkové ústní zkoušení. To probíhá pouze jednou za půl roku ve zkouškovém období, kdy si žáci vyberou 4 předměty (český a cizí jazyk jsou povinné), ze kterých chtějí být vyzkoušeni. Je to vlastně taková generálka na maturitu nebo zkoušky na vysoké škole. Žáci samozřejmě předem dostanou seznam okruhů otázek, z nichž si pak u zkoušky budou losovat.
● V případě zájmu má pro vás škola den otevřených dveří každý den. Stačí si domluvit schůzku prostřednictvím e-mailu či telefonu. Kontakty i veškeré další informace najdete na webu školy: www.cgnr.cz

Barbora Říhovárihova@nejlepsi-adresa.cz