Reklama

Úterý 10. prosince 2019, svátek má Julie, venku je 2.2 °C

Nová publikace Přerovský zámek zamířila na vánoční trh

Kultura

21.12.2010

Autor: hcz

Přerovský zámek je jednoduchý a přitom výstižný název nové publikace, která přichází v těchto dnech na přerovský předvánoční knižní trh. Populárně naučné pojednání o nejhistoričtější dominantě města, vydané pod záštitou přerovského magistrátu, přináší na 250 stranách kromě erudovaných textů kolektivu spoluautorů i první ucelený odborný materiál, který zahrnujícím dobové nákresy stavby zámku, jeho postupné rozšiřování a z novodobějších dějin i fotografické svědectví jeho proměn.

"Jedná se vůbec o první ucelenou publikaci o přerovském zámku, která čtenáře přenese do nejstarších dějin Přerova, poukáže na nejvzácnější archeologické nálezy a populární formou jim představí dominantu Horního náměstí," řekl přerovský historik Karel Žurek, iniciátor vydání knihy, jenž je autorsky podepsán pod více než polovinou jejího obsahu. Odborníci na knize ocení stručný a přitom výstižný historický kontext. Čtenáře – laika pravděpodobně více zaujme tematika obnovy zámku a jeho praktického využití. Obě skupiny pak nadchne bohatý obrazový doprovod, zahrnující dobové i moderní fotografie, půdorysné plány objektu, mapky s vyznačenými archeologickými sondami, obrázky mincí a středověkých ozdob, nákresy zjišťovacích výzkumů se snímky nálezů, kresby objevů keramických zlomků a železných předmětů. "Na stranách nechybí ani dobové dokumenty či jmenovací listiny, záznamy o povinnostech poddaných, městské pečetě, zápisy z gruntovní knihy, staré přerovské veduty a litografie nebo obraz Horního města na indikační skice," doplnil Žurek.

Publikace, která je v prodeji v Městském informačním centru ve Velké Pasáži v Přerově nebo v Galerii města Přerova na Horním náměstí se člení na 3 základní oddíly, které pojednávají o dějinách zámku, jeho obnově a využití.

hcz