Reklama

Sobota 15. června 2024, svátek má Vít, venku je 25.8 °C

Kozlovice čeká generální oprava silnice i chodníků, potrvá od začátku června do konce září

Zprávy z regionu

30.5.2024

Autor: red

Bezmála čtyři měsíce bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce silnice a chodníků v přerovské místní části Kozlovice, která začne v pondělí 3. června a přijde na 26 milionů 148 tisíc korun. Jde o společnou investici města Přerova a Správy silnic Olomouckého kraje, město se na ní bude podílet částkou 7 milionů 662 tisíc korun.

Silnice II/434 je krajskou silnicí II. třídy

Foto: Magistrát města Přerova

Jedná se o celkovou rekonstrukci krajské silnice II/434 od začátku po konec obce Kozlovice v celkové délce 1011,6 metrů. Jak uvedl Ivo Černý ze Správy silnic Olomouckého kraje, harmonogram výstavby byl navržen tak, aby byla minimalizována doba výstavby, během které bude omezen provoz a zároveň byly dodrženy technologické podmínky výstavby. Termín realizace je tak stanoven na 110 kalendářních dnů. Stavba se dotkne nejen stávající vozovky, která je ve velmi špatném stavu, ale i vjezdů a chodníků. Současná silnice je živičná, v intravilánu je částečně odvodněna do kanalizace a v extravilánu je odvodněna do příkopů a rigolů, které jsou ale částečně nefunkční. To všechno se bude v rámci stavby řešit. Řidiči budou muset po dobu bezmála čtyř měsíců jezdit po objízdné trase. Změny se dotknou i autobusů.

Tři etapy rekonstrukce

První etapa – od 3. června do 31. července – uzavírka ulice Grymovská, v úseku od křižovatky s ulicí Na Zábraní po křižovatku s ulicí Tučínská.

Druhá etapa – od 15. července do 9. září; fakticky po skončení 1. etapy – uzavírka ulice Grymovská, v úseku od křižovatky s ulicí Tučínská po křižovatku s ulicí Na Vrbovcích.

Třetí etapa – od 26. srpna do ukončení stavby; fakticky po skončení 2. etapy – uzavírka ulice Grymovská, v úseku od křižovatky s ulicí Na Vrbovcích po konec obce ve směru na Grymov. 

Trasy autobusů

Linky městské autobusové dopravy (MAD 101 a 111)

V termínu první etapy budou spoje linek 101 a 111 v místní části Kozlovice vedeny po obousměrné objízdné trase: ulice Grymovská – Na Zábraní – Tučínská, kde obslouží náhradní (přesunutou) obousměrnou zastávku za dočasně zrušenou obousměrnou zastávku Kozlovice, náves a dále na ulici Grymovská ve směru na točnu, kde naváží na původní trasu.

V termínu druhé etapy budou spoje linek 101 a 111 v místní části Kozlovice vedeny po objízdné trase: ulice Grymovská – Na Zábraní – Tučínská a dále na ulici Grymovská ve směru do Přerova, kde obsloužením zastávky Kozlovice/náves a případném vyčkáním na čas odjezdu, naváží na trasu dalšího spoje zpět do Přerova. Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení zastávky Kozlovice/u pomníku, a to bez náhrady.

V termínu třetí etapy nebudou spoje linek 101 a 111 touto uzavírkou nijak dotčeny, spoje linek 101 a 111 budou vedeny v plném rozsahu dle platných jízdních řádů.

Příměstské linky

Podle koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, který zajišťuje provoz příměstských linek, budou tyto linky při uzavírce vedeny následovně:

V první etapě budou spoje příměstských linek v Kozlovicích vedeny po totožné objízdné trase jako linky MAD 101 a 111 a místní část Kozlovice bude příměstskými linkami obsloužena v plném rozsahu dle platných jízdních řádů.

Ve druhé a třetí etapě, z důvodu nemožnosti průjezdu autobusů příměstských linek uzavřeným úsekem, budou tyto linky vedeny po trase mimo Kozlovice.

red

Reklama

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky - klientské centrum Přerov

Katalog firem » Úřady, instituce

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP 211) působí na českém trhu již od roku 1992 a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. V současnosti pečuje o zdraví více než 1,3...