Reklama

Středa 12. června 2024, svátek má Antonie, venku je 16.7 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Erasmus Days 2019 na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově

Zprávy z regionu

4.10.2019

Autor: red

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil ERASMUS DAYS 2019. Smyslem akce je propagace programu Erasmus+ prostřednictvím řady rozmanitých aktivit v rámci velké celoevropské kampaně. V letošním roce se budou Erasmus Days pořádat ve dnech 10. - 12. října.

Střední škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově se zapojila do aktivit ERASMUS DAYS, protože projekty Erasmus úspěšně realizuje již řadu let. V současnosti se jedná dokonce o dva projekty, které jsou realizovány za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. 

Projekt KA1 učitelských mobilit (tj. výjezdů) do zahraničí umožnil čtyřem pedagogům stínovat výuku na partnerských školách ve Finsku, Estonsku, Itálii a na Slovensku, a dalším šesti učitelům zajistil studium metodických kurzů v Británii a Rakousku. Hlavním cílem projektu je osvojit si metodu CLIL pro nově zavedený obor Gymnázium šestileté - živé jazyky. Podstatou této metody je rozšířená výuka anglického jazyka, kdy žáci studují část všeobecně vzdělávacích předmětů (dějepis, občanská nauka, zeměpis) v cizím jazyce.

Nový dvouletý projekt Erasmus+ KA2, Cultural Heritage: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations (Kulturní dědictví: vzácný poklad, který musíme chránit, sdílet a předat dalším generacím), byl zahájen v září 2019. Naše škola je koordinátorem projektu. Partnerskými školami jsou střední školy z Itálie, Španělska a Lotyšska. Do projektových aktivit, které zahrnují i týdenní pobyty žáků na partnerských školách, bude zapojena většina žáků i pedagogů všech zúčastněných škol.

Samotné Erasmus Days budou na škole probíhat ve čtvrtek 10. 10. Naším cílem je představit program Erasmus+ a zejména projekty, do kterých je škola zapojena, a to nejen žákům školy, ale i veřejnosti.

V rámci hodin cizího jazyka a výpočetní techniky se žáci seznámili s našimi partnerskými zeměmi a získané vědomosti následně ztvárnili výtvarně nebo pomocí PowerPointových prezentací. Do aktivity se zapojilo 15 vyučujících a 300 žáků. Vernisáž nejlepších děl proběhne ve čtvrtek 10. 10. Na tento den je naplánováno také komponované pásmo pro žáky ze tříd prima, sekunda a kvarta. Mgr. Beranová a Mgr. Berka se svými žáky nacvičili sedm skladeb, pro každou z partnerských zemí jednu. Zazní tak například francouzská nebo lotyšská píseň. Ředitelka školy Mgr. Studýnková a Mgr. Herinková seznámí žáky a veřejnost se stínováním na zahraničních partnerských školách ve Finsku a Itálii. Zároveň bude formou vernisáže zahájena výstavka výtvarných děl představujících naše partnerské země.

Mgr. Lucie Jahodová, Mgr. Ludmila Fridrichová
koordinátorky projektů ERASMUS+ na GJB a SPgŠ v Přerově

red

Reklama

Restaurace Městský dům

Katalog firem » Restaurace, stravování » Restaurace

Městský dům se nachází v centru Přerova. Na jídelním lístku najdete pokrmy české i mezinárodní kuchyně a různé speciality. Kapacita restaurace je 100 míst a je zde možné pořádat růz...