Reklama

Sobota 3. prosince 2022, svátek má Svatoslav, venku je 0.3 °C

Do kontejnerů na plast se budou sbírat i plechovky, město se připravuje také na gastro odpad

Zprávy z regionu

15.8.2022

Autor: red

Několik novinek a změn čeká na Přerovany od podzimu v souvislosti s odpadovým hospodářstvím. Prvním a zásadním projektem je využití stávající sítě žlutých kontejnerů určených nyní pro sběr plastových odpadů. Od října budou sloužit i pro obalové kovy, tedy plechovky od nápojů či od jídla domácích mazlíčků.

Foto: Magistrát města Přerova

K tomuto plánu se vážou práce spojené s modernizací třídicí linky za 10 milionů 698 tisíc korun. Ta obsahuje instalaci vakuového systému pro separaci plastových fólií, magnetického separátoru pro automatické oddělení železných obalů, součástí se stanou automatizované vyskladňovací pásy separačních kójí, pásový dopravník na vyskladňování výmětu a v neposlední řadě tu bude nový lis včetně perforátoru PET lahví. Tyto úpravy povedou ke zrychlení práce při separaci jednotlivých komodit a současně k úspoře nákladů spojených s převozem plastů k odběratelům.

Modernizací a doplněním projde i současná síť přerovských kontejnerových stanovišť. V průběhu září technické služby zahájí výměnu černých nádob na komunální odpad o objemu 1100 litrů za stovku nových nádob o objemu 3200 litrů. Dalším projektem je sběr plastů a obalových kovů v režimu D2D – tedy dům od domu. V rámci tohoto záměru, který je směřován do místních částí Přerova, budou jednotlivé domácnosti na jaře příštího roku bezplatně vybaveny žlutou nádobou o objemu 240 litrů, která bude jedenkrát za měsíc od rodinných zástaveb svážena.

Další novinkou je příprava pilotního projektu na sběr gastro odpadů v sídlištních zástavbách. O jejím spuštění budou občané ještě aktuálně informováni. Na začátku se počítá s přistavením asi dvaceti sběrných nádob na gastro odpady, které budou v týdenním režimu vyváženy výměnným způsobem. To znamená, že vždy dojde k výměně za čistou a umytou nádobu. Nejen z důvodu zachování kvality odpadu, který je pak možno likvidovat v bioplynové stanici, ale také s ohledem na hygienu.

Město v této souvislosti připravuje rovněž osvětovou kampaň pro žáky druhých stupňů přerovských základních škol, která bude probíhat v průběhu čtyřicátého kalendářního týdne. Na tu bude navazovat na začátku října akce v areálu technických služeb, kde se občané budou moci seznámit s technikou, která slouží odpadovému hospodářství, projdou si i kompostárnu, třídírnu a skládku komunálního odpadu v Žeravicích.

red

Reklama

GALERIE Přerov

Katalog firem » Obchod » Obchodní galerie a centra

Moderní dvoupatrové obchodní centrum o výměře 13.000m² prodejních ploch vzniklé v centru města na nároží ulic Čechova a Šířava. Autorem projektu je ATELIER 8000 spol s.r.o., stavbu realizu...