Reklama

Neděle 27. května 2018, svátek má Valdemar, venku je 15.2 °C

Primátor Přerova napsal ministrovi dopravy otevřený dopis. Reaguje na Děti Země a žádá urychlení dostavby D1

Zprávy z regionu

22.1.2018

Autor: iko

Již několik let odcházejí z přerovské radnice na ministerstvo dopravy dopisy, ve kterých se představitelé města domáhají dostavby dálnice D1 Přerov – Říkovice, jejíž absence je pro obyvatele neúnosná. Město je denně ucpané a špatně průjezdné.

Ilustrační foto Ilustrační foto Foto: Depositphotos

Poslední otevřený dopis odešel z radnice v pátek 19. ledna. Primátor ho adresoval ministru dopravy Danu Ťokovi a reaguje v něm na rozhodnutí krajského soudu, který rozhodl o odkladném účinku žaloby, kterou podali zástupci Dětí Země proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí povolit výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, a to u posledního úseku D1 z Říkovic do Přerova, který je rovněž znám pod číslem 0136.

Nastalá situace vyvolá zpoždění vydání všech povolení a návazně na to i posunutí termínu zahájení stavby úseku 0136. V dopise je taktéž zdůrazněno, že se v současné době staví úsek dálnice Lipník nad Bečvou – Přerov, který má být dokončen v roce 2019. Na tuto část dálnice měla hned navazovat část Přerov – Říkovice. Už dnes je ale jisté, že se pokračující úsek dálnice z Přerova do Říkovic nezačne v příštím roce stavět a pro Přerov to bude znamenat jediné. Kamiony sjedou z dálnice do Přerova, který ještě více ucpou. S tím souvisí i nárůst znečištění ovzduší zplodinami. A v této situaci, kdy lidé často trpí dýchacími a jinými zdravotními potížemi, dostala prostor organizace Děti Země, která se odvolává proti tomu, že stavba dálnice protne půdu, kde žijí křečci polní, skokani štíhlí, batolci červení a dalších třiadvacet chráněných druhů živočichů. 

Primátor, který s Danem Ťokem o nutné dostavbě dálnice D1 osobně mluvil už v roce 2015, ho teď ve svém otevřeném dopise žádá, aby pro urychlení povolovacího procesu bylo postupováno podle zákona číslo 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Vyzývá, aby Ředitelství silnic a dálnic požádalo o vydání společného povolení, ke kterému je příslušný stavební úřad příslušný k povolení stavby, a to podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Tento postup vydání jednoho povolení neumožní napadat opravnými prostředky, včetně soudních žalob, zvlášť změnu územního rozhodnutí a poté stavební povolení, a povede tedy ke zrychlenému povolovacímu procesu.

iko