Zpravodajství

Přerovský úřad získal ocenění Přívětivý úřad  

18.5.2017 17:51

Samolepka s nápisem Přívětivý úřad vítá od 18. května návštěvníky přerovského magistrátu. Ocenění, které říká, že má Přerov druhý nejpřívětivější úřad v Olomouckém kraji, převzali 17. května zástupci města na setkání v Benešově. Do soutěže Přívětivý úřad, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR už podruhé, se přihlásilo celkem 165 obcí s rozšířenou působností.

archiv Magistrátu města Přerova

"Druhé umístění v rámci celého Olomouckého kraje považuji za úspěch. Před námi bylo pouze město Prostějov, za námi pak Zábřeh. Průzkum mezi obcemi probíhal formou on-line dotazníku, který sestával z 56 otázek - a většina našich odpovědí byla důkazem, že se snažíme být vůči lidem vstřícní," řekl přerovský primátor Vladimír Puchalský. Průzkum zjišťoval například to, zda města vydávají zpravodaj, jak často aktualizují webové stránky, jaký mají počet úředních hodin u jednotlivých agend, zda je občanům umožněno se on-line objednat, nebo třeba jestli mají možnost platit poplatky platební kartou. Kritéria hodnotila i to, jaký komfort úřady dopřávají svým návštěvníkům - zda se mohou připojit k internetu, mají k dispozici občerstvení, dětský koutek nebo třeba přebalovací pult.

Přerov se mohl navíc pochlubit i několika aktivitami, které nejsou v jiných městech běžné. "Jedná se třeba projekt Přerovský rádce, v rámci něhož se občané mohou dotazníkovou formou vyjadřovat k problémům města. Prezentovali jsme i pravidelné čtvrtletní setkání s primátorem "Z očí do očí". V neposlední řadě jsme uvedli, že mají Přerované možnost se vyjadřovat k tomu, zda souhlasí s kácením konkrétních stromů, které jsou navrženy ke kácení," doplnil tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch, který bude příklady dobré praxe prezentovat začátkem června na dalším setkání v Brně.

Zástupci měst, kteří se v Benešově setkali, se navzájem inspirovali i dalšími aktivitami, které mají pozvednout kvalitu úřadu, ukázat lidem přívětivou tvář - ale třeba i motivovat úředníky. Jednou z prezentovaných novinek byla například bezplatná právní poradna pro občany, kterou nově zavedli v Litoměřicích.

hcz

Sdílet
Reklama
RIALTO cestovní kancelář

AKČNÍ NABÍDKA

Toulky PLZEŇSKEM
3 denní poznávací zájezd do zajímavých míst západních Čech s autobusovou dopravou

Navštívíme zámek Zbiroh, kde A.Mucha vytvořil Slovanskou epopej, město kultury 2015 Plzeň ležící na soutoku 4 řek...
Prohlédneme si unikátní klášter Plasy, Manětín s barokním zámkem, městečko Chyše se zámkem s expozicí věnovanou pobytu K.Čapka a se známým panským pivovarem.
A nevynecháme ani benediktýnský klášter v Kladrubech, překrásné město Stříbro proslavené v historii těžbou stříbra či klasicistní lovecký zámeček Kozel s rozsáhlým parkem....

Termín: ____ 22.9.-24.9.
Cena: _____ 3 200,- Kč

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x nocleh, 2x snídani, průvodce
Možnost připlatit 2x večeři v ceně 300 Kč / os.

© 2017 NEJLEPŠÍ ADRESA a.s.(kontakt)
Všechna práva vyhrazena.
Právní informace