Zpravodajství

Památník Mistra Husa stojí před katolickým kostelem. V rámci úprav Předmostí ho teď přestěhují jinam

8.8.2017 6:56

Bezmála sto milionů korun investovalo město za čtrnáct let do chodníků, silnic, parkovišť, světel, stromů, keřů, ale i laviček, hřišť či sportovišť na území místní části Přerova - v Předmostí. Šedivé panelákové sídliště, které tu vyrostlo v osmdesátých letech minulého století, se od června roku 2003 intenzivně upravuje do modernější podoby. V těchto dnech byla zahájena dvanáctá etapa regenerace. Předmostí se však má upravovat až do roku 2021, kdy by měla být dokončena poslední, v pořadí šestnáctá etapa.

Památník Mistra Jana Husa vznikl po roce 1918. Jedná se o kamenný blok s bronzovým reliéfem, který měl původně místo ve staré zástavbě v Předmostí. Ke kostelu svaté Máří Magdalény byl pomník přemístěn asi před čtyřiceti lety.
Aktuální dvanáctá etapa řeší úpravu vstupu prostoru hřbitova a v plánu jsou i parkové úpravy v ulici Prostějovská. Právě tam bude přemístěn památník Mistra Jana Husa, který má už několik desetiletí své místo v blízkosti kostela svaté Máří Magdalény. Vstupní prostor hřbitova čeká úprava zeleně, terénní práce počítají také s novou opěrnou zídkou, dělníci opraví přístupový chodník a vybudují plochy pro čtyři kontejnery na odpad o objemu 1100 litrů. Parkové úpravy v Prostějovské ulici pak vylepší konkrétně prostor před zdravotním střediskem, kde budou opraveny chodníky a zasazeny keře i stromy. Místní lidé se mohou těšit rovněž na výměnu a doplnění veřejného osvětlení. Kromě Husova památníku tu přibudou i nové lavičky, které vhodně zapadnou do parkové úpravy místa. Toto všechno musejí stavebníci stihnout do 122 dnů – tedy zhruba do konce letošního roku. Podle předpokladů měla stavba přijít na 9 milionů korun včetně DPH, úředníkům se ale cenu podařilo soutěží srazit na 5,7 milionu korun. Za úspěch považují především to, že městu přiznalo Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci ve výši 4 miliony korun. Podle podmínek poskytovatele byla výše dotace pro rok 2017 stanovena na 70 procentech realizačních nákladů. V absolutní částce to pak mohly být maximálně 4 milióny korun. "Aby mohla být celá částka vyčerpána, dohodli jsme se s poskytovatelem dotace na možnosti uznat  jako způsobilý výdaj i část nákladů uhrazených za zpracování projektové dokumentace. Díky této možnosti jsme ušetřili peníze z rozpočtu Přerova,“ řekla vedoucí odboru řízení projektů a investic Ivana Pinkasová.

Předmostí bylo v minulosti samostatnou obcí, součástí Přerova se stalo až v roce 1960. Jeho úprava je důležitá, jedná se totiž o místo s historií světového významu - v učebnicích dějepisu je popsáno jako významné paleolitické sídliště, kde před 25 až 30 tisíci lety pobývali lovci mamutů. V Předmostí dnes žije zhruba 5 tisíc lidí, většina z nich bydlí v panelových domech.


iko

Sdílet
Reklama
MOTOR expert s.r.o.

AKČNÍ NABÍDKA

DEN AUTODIAGNOSTIKY v Přerově - již 10. ročník

© 2017 NEJLEPŠÍ ADRESA a.s.(kontakt)
Všechna práva vyhrazena.
Právní informace